🔥😮නොමිලේ පැය 24 ම වැඩ කරන සේවකයෙක් ?😮🔥

ඔබට වෙබ් අඩවියක් නොමැති ව්‍යාපාරයක් තිබේද?

ඔබේ ව්‍යාපාරය සඳහා එකක් තැනීමට ඔබ විරුද්ධ වීමට හේතු අපි තේරුම් ගනිමු: “මම තාක්‍ෂණික දැනුමක් නැති”, “ඒවා මිල අධිකයි”, “මට වෙලාවක් නැත”, “මට ප්‍රමාණවත් ව්‍යාපාරයක් ඇති අතර මම එසේ නොකරමි එකක් අවශ්‍ය නැහැ ”. යථාර්ථය නම්, ඔබ තාක්‍ෂණික දැනුමක් තිබිය යුතු නැත, ඔබේ ව්‍යාපාරය සඳහා වෘත්තීය වෙබ් අඩවියක් ලබා ගැනීම ලාභදායී සහ පහසු විය හැකි අතර එය ඔබට වඩාත් සරල කිරීමට
ඔබේ ව්‍යාපාරය සඳහා වෙබ් අඩවියක් නොතිබීම ඔබට කාලය හා මුදල් වැය කරයි.

මෙය පරීක්ෂා කර බලන්න… මිලදී ගැනීමේ තීරණයක් ගැනීමට පෙර 41% ක් දෙනා අන්තර්ජාලය තුළ ව්‍යාපාරයක් හෝ සේවාවක් පිළිබඳව පර්යේෂණ කරති. මිලියන 9.2 ක ජනතාවක් අන්තර්ජාලය හරහා ව්‍යාපාර සොයමින් සිටිති. ,
වෙබ් අඩවි නොමැති වීමට අංක 1 හේතුව ලෙස දැකිය හැක්කේ ඇති ව්‍යාපාරික අයිතිකරුවන්ගෙන් 46% ක් “ව්‍යාපාරයට දැනට එකක් අවශ්‍ය නැත”. යන නිගමනයයි .

ඔබේ ව්‍යාපාරයට වෙබ් අඩවියක් අවශ්‍ය දැයි තවමත් විශ්වාස නැද්ද? දිගටම කියවන්න…

web development

1. වෙබ් අඩවියක් තිබීම ඔබේ ව්‍යාපාරයට නව ගනුදෙනුකරුවන් ආකර්ෂණය කර ගැනීම මගින් වැඩි ලාබයක් ගැනීමට හැකි වේ ..

අපි මෙම සංඛ්‍යාලේඛනයට බෙහෙවින් කැමතියි, අපි එය දෙවරක් සඳහන් කරමු: මිලදී ගැනීමේ තීරණයක් ගැනීමට පෙර 41% ක් දෙනා ව්‍යාපාරයක් හෝ සේවාවක් මාර්ගගතව පර්යේෂණ කරති. ඔබට වෙබ් අඩවියක් නොමැති නම්, මෙම වෙළඳපොළෙන් කොටසක් අල්ලා ගැනීමට ඔබට අවස්ථාවක් නැත.

2. නොමිලේ පැය 24 ම වැඩ කරන සේවකයෙක් ?

ඔබ හෝ ඔබගේ සේවකයන් නොමැති විටදී පවා ඔබේ වෙබ් අඩවිය පැය 24 පුරා දින 365 ක්‍රියාත්මක වේ . වෙබ් අඩවියක් කාර්යාල වේලාවන් තුළදී සහ ඉන් පිටතදී ඔබේ “සැමවිටම ක්‍රියාත්මක” ව්‍යාපාරික උපදේශකයෙකු ලෙස ක්‍රියා කරයි. එය පැය 24 පුරා දින 365 නොමිලේ ඔබගේ ව්‍යාපාරය promote කරන marketing and sales team එකක් වැනිය ..

3.වෙබ් අඩවියක් තිබීම මගින් ඔබේ ව්‍යාපාරයට ක්ෂණික විශ්වසනීයත්වයක් එක් වේ ..( Brand Awareness)

21 වන සියවසේ පාරිභෝගිකයා ඉතා බුද්ධිමත්ය; ඇත්ත වශයෙන්ම, 38% ක් කියා සිටියේ තමන් වෙබ් අඩවියක් නොමැති ව්‍යාපාරයක් විශ්වාස නොකරන බවයි. හොඳ වෙබ් අඩවියක් තිබීම ක්ෂණිකව නීත්‍යානුකූල ව්‍යාපාරයක් ලෙස ඔබේ විශ්වසනීයත්වය ඉහළ නංවයි.
First Impression එක ඉතාමත් වැදගත් වන අතර , ඔබේ ව්‍යාපාරය සඳහා හොඳින් සැලසුම් කරන ලද හැඳින්වීමක් සමඟ වෙබ් අඩවියක්    ශක්තිමත් හැඟීමක් ඇති කර දෙයි

ඔබේ විශේෂතාවය ප්‍රදර්ශනය කිරීමට සහ ඔබේ ව්‍යාපාරය වඩා හොඳින් ස්ථානගත කිරීමට වෙබ් අඩවියකට හැකි වේ. සමූහයක් අතර කැපී පෙනීම සඳහා ඔබේ අංක එකේ Marketing method එක වෙබ් අඩවියක් බව මතක තබා ගන්න ..

වෙබ් අඩවියක් ඔබ සිතන තරම් අමාරු හෝ මිල අධික නොවේ.
වෙබ් අඩවියක් ලබා ගැනීම සඳහා ඔබ තාක්‍ෂණික දැනුමක් තිබිය යුතු නැත. බොහෝ Web Design and development companies  ඉතා සරල ලියාපදිංචි වීමේ ක්‍රියාවලියක් ඇති අතර එමඟින් ක්‍රියාවලිය ඔබට ඉක්මන් හා කරදර රහිත වේ.
එය ඉතා ලාභදායී විය හැකිය. වෙනත් ඕනෑම ආකාරයක වෙළඳ දැන්වීම් වලට වඩා වෙබ් අඩවි ආයෝජනයෙන් හොඳ ප්‍රතිලාභයක් ලබා දෙයි. ඔබ ඔබේ ව්‍යාපාරය අලෙවිකරණය කිරීමට අදහස් කරන්නේ නම්, වෙබ් අඩවියක් ඔබේ පළමු ප්‍රමුඛතාවය විය යුතුය.

දැරිය හැකි මිලක් සහ හොඳම වෙබ් අඩවියක් ඉක්මනින් ලබා ගැනීමට අපි ඔබට උදව් කිරීමට කැමැත්තෙමු..අපි ශ්‍රී ලංකාවේ හොඳම Web Development සහ SEO සමාගමයි.

දැන් අපට අමතන්න  – 077 400 6888 (සංජය රත්නායක )

 

 

 

Read More
Sanjaya April 23, 2020 0 Comments

Web design companies in Sri Lanka tell us how to succeed

Web design companies in Sri Lanka are growing big time! They are now, part of the diverse offer on digital marketing services. However, top web design companies in Sri Lanka understood that they needed web designs that were responsive. Responsive means those pages that behave really well at smartphones as well as on computers.

Now that you are contextualized and have already understood what a responsive design site is, the time has come to talk about some reasons for you to use that resource on your site.

What Web design companies in Sri Lanka do?

Improve the user experience

The user experience is everything! This will bring you concrete results, according to Google Think Insights. If a user accesses your page through a mobile device and does not find what you are looking for, you are lost. All this, because there is a 61% chance that you will give up and go somewhere else. This was the first thing that made Pixel a well-known web design company in Sri Lanka.

On the other hand, if you are satisfied with your site, you have a positive experience. This makes the opportunity for it to become your product or service 67%. Take yourself as an example. Every time you open a website by mobile and you realize that it does not look good, are you dissatisfied?

Web design companies in Sri Lanka

Access by mobile is paramount in a web design

A giant survey conducted in 63 countries by Google Consumer Barometer found that last year more than 50% of the population connected to the Internet does so through their mobile devices.

The use of mobile Internet globally today reaches 76%. These are percentages that vary in individual markets. The tendency is for these numbers to continue to rise. This, thanks to the advance in the development of mobile devices and band quality.

SEO + Mobile Boost

Google favors sites with responsive design. Above all, when the search is made by mobile devices, it gives them preference. This naturally increases organic traffic.

Therefore, having a site with these features contributes to you appearing in the search results, regardless of the device that the user is using to do that search.

One of the Google updates of 2015 received the affectionate nickname Mobilegeddon (Mobile + Armageddon).

The intention of Google is to favor sites with responsive design or that have a mobile version to the detriment of those that are not prepared.

In addition, the URL structure will remain the same on all devices. This also improves your ranking and the visibility of your site for search engines.

Increase page speed

One of the recommendations of Google is that the content above the deployment on a mobile device is loaded in less than 1 second. That is, the full load of the page is given in less than 2 seconds.

In most cases, this becomes unfeasible when a desktop version of the site is loaded on a mobile device.

The loading speed, in addition to being a ranking factor for Google, also harms the user.

If the site takes time to load, there is a high probability that the user closes the window and looks for what he needs elsewhere.

Therefore, a site with responsive design is already lighter and optimized for mobile devices. That’s why it loads faster than a desktop version.

Final words about web design companies in Sri Lanka

These are the recommendations that are made to web design companies in Sri Lanka new to the market.

For all this, win the competition with everything with your company, having a web responsive design.

 

Read More
Sanjaya June 8, 2019 0 Comments

Advises About being seo sri Lanka

Knowing about SEO Sri Lanka is very special. Is something you should pay attention to. These tips do not only apply to Sri Lanka. However, this contribution from Pixel is also for those companies or people interested in SEO.

Unfortunately, most small businesses do not invest in professional web design. They think it will be too expensive or difficult to maintain.

Also, they may not have the internal skills to develop a more useful site. As a result, they settle for simply having an online presence. However, you can turn this aspect into a competitive advantage. Connect with your target audience in a different and updated way.

Now that you understand the importance of customer interaction for your business, it’s time to start planning and developing an interactive web design.

But what can you do now to make your boring site more attractive?

It offers the opportunity to always click. Strategically place calls to action and objects to click. Give people something to do on your site as well as move and read.

Place icons to share on social networks. It makes it easier for people to share your content.

Develop more attractive content to get more SEO Sri Lanka

This includes a blog with articles, videos, flashy images. Also infographics and other more interactive elements.

Update the content often. Keep your website relevant and updated. If you never change the content, users have no reason to go back or wait for new content.

Encourage people to sign up to follow the information on your blog.

Seo Sri Lanka

This gives you the opportunity to quickly share your most recent content among your most loyal followers. Design emails that facilitate interaction with your website.

Ask for comments

For many people, comments are the best part of the content. They want to read what people say about your content and your business.

This provides social proof that you are a reference in your sector and you are worthy of trust and loyalty.

In addition, they increase the time of permanence both for the one who comments and for the people who read them.

Add a chatbox

It allows them to communicate with you through your website during office hours. You can also schedule messages for when you are not there or guide the user to valuable resources.

Add a search function 9 out of 10 will use it instead of trying to navigate the menu. You give them the power to find exactly what they are looking for.

What does SEO Sri Lanka do with social networks?

Embed your YouTube videos, Twitter posts or other multimedia technologies. Include Google Maps so you can easily see where you are and request directions.

In addition to everything previously mentioned, you must have an attractive web design that is easy and quick to use. With each setback, the user will be frustrated and will end up abandoning your website.

Seo Sri Lanka 2019

Everything must work perfectly.

If you think something is not going to do it, it’s better not to implement it. You already know that being an SEO Sri Lanka is more complex than it seems.

But at the same time, it is an enriching activity and full of challenges.

Read More
Sanjaya June 8, 2019 0 Comments

Best web design companies in Sri Lanka and interactive websites

Pixel as the best web design companies in Sri Lanka talks about interactive website this time. An interactive web design seeks to attract visitors with pleasant user experience.

Your website can do this by asking users to perform more or less complex actions on your website. These actions can be:

 • Ignore an ad
 • share
 • vote
 • Enter a location
 • Use a tool
 • Answer a question
 • Make a selection
 • investigation
 • Comment

Through these actions, they learn about your company and what you do. Use the information gathered from these interactions and create a more meaningful user experience for the visitor.

Benefits of an interactive design according to experts

Connect with customers

Interactive components help answer your questions and guide your decisions. Do everything possible to offer the customer an incredible experience when interacting with you or you run the risk of a competitor taking advantage of this aspect to improve himself.

Most people who interact with a local site visit the physical business in 24 hours. When your website connects with people, you can direct this type of traffic to your store.

Interactive web design allows you to fully explore the relationship between the customer and the brand.

Improves confidence through consumer psychology

Have you played or spent some time on a slot machine? Did you feel the need to invest a little more to continue the interaction? Before you know it, you have spent more than you planned. There is consumer psychology behind that that many small businesses do not know about.

best web design companies in Sri Lanka

Every time a person does something on your site, she should feel rewarded. You have to encourage them to move on, feel they can’t stop now. Any site does not have that power, and either interactive web design itself.

Personalize the experience

See what people are clicking, when, where and how. Use this information to learn more about your customers and apply what you have learned to improve the user experience of your website. Creating a personalized experience for each visitor drives sales.

What can you do to use this information in your favor?

 • Direct them to what they are looking for
 • Create more relevant content
 • Increase interactions for greater investment in your brand.
 • Provide a personalized experience
 • Show your business to your potential customers

Is your sector a bit boring? Make it interesting and fun while customers learn about what they do. People forget that they are learning if they find it fun to do so.

Today, consumers need information before making a purchase decision and want total transparency of information. You can offer this data in a transparent and stimulating way through interactive web design.

Encourages the dissemination of information

When you offer a meaningful experience, users share your site with other people. They want others to have the same benefits as them or be the first to “discover” their brand among the acquaintances.

Social networks are a good way to interact with your customers and increase their visibility on important platforms such as Facebook, Twitter or Instagram. In addition, they encourage the participant’s connection with their brand.

You earn more quality natural links

When your site is useful and interesting, more pages on the Internet link it. These links can be very valuable to improve your SEO positioning.

Not only can they control traffic to your site when people click on the link, but Google recognizes backlinks as a statement of trust. They are one of the most relevant collateral factors.

Best web design company

The more links you can naturally get with useful content, the less money, time and effort you will need to invest to get to the first page of the results.

In addition to everything that has been mentioned above, you must have an attractive web design that is easy and quick to use. With each setback, the user will feel frustrated and eventually leave their site.

Everything must work perfectly. If you think something is not going to be done, it is better not to implement it.

For all this, trust Pixel, one of the best web design companies in Sri Lanka.

Check this article for world Top 10 website Developers

Read More
Sanjaya June 4, 2019 0 Comments

ඔබේ ව්‍යාපාරය දියුණු කර ගැනීමට ඔබට අවශ්‍යද?

අප සමඟ ලියාපදිංචි වන්න, අපි ඉක්මනින් ඔබ හා සම්බන්ධ වන්නෙමු!